Teknik

Systemet

Enskilt avlopp med BioGlobe system är mycket enkelt. Från en ultrasnålspolande toalett sugs innehållet till en kompostor med vakuum som byggs upp av en vakuumpump. Kompostorn är omgiven av ett skyddande komposthus. Överskottsvattnet går vidare till en torr rotzon. I komposten blir det fasta materialet till jord med hjälp av kompostmask. I rotzonens lecabädd tas den lösta växtnäringen upp av växtrötter, omgivande jord eller försvinner som luftkväve.

Toalett SeaLand

Sealand är en extremt snålspolande vakuumtoalett av porslin som ansluts direkt till vattenledning. Sealand spolar med luft och endast 0.4 liter vatten (Se filmen nedan!) och kan även “spolas” med skopa eller slang från upphängd vattendunk. Det är alltså möjligt att ha vattentoalett även om indraget vatten saknas då man kan spola med regn- eller sjövatten!

Vattenlås finns i form av teflonbelagd kula. Toaletten har ingen inbyggd vattenbehållare, vilket gör formatet litet och gör den lättplacerad även i trånga utrymmen. Den spolas med fotpedal vilket är hygieniskt.

Här kan du ladda ner installationsanvisning för toalett och borr/skruv mall.

Vakuumgenerator

Toaletten ansluts via 40 mm slang eller rör till en 12 V vakuumpump som kan placeras i toalettutrymmet, i separat utrymme eller i komposten, vilket vi rekommenderar. Vakuumgeneratorn drivs med en marinladdare och parallellkopplas till ett vanligt fritidsbatteri som back-up. Den är tryckstyrd och startar automatiskt när man spolar toaletten. Parts list vakuumgenerator pdf-fil.

Kompostor och komposthus

Den patenterade latrinkompostorn, som tillverkas av miljövänlig och tålig polyeten, levereras med en skyddande överbyggnad av sandwichlaminat. In- och utsida består av glasfiberarmerad polyester med en isolerande kärna av extruderad polystyren. Sidorna monteras enkelt med aluminiumprofiler. I taket finns en lucka för hushållskompost. Det ger lägre sophämtningstaxa och man slipper lukt och flugor i soptunnan!
Se: Monterad kompost/komposthus i genomskärning (pdf).

Figuren ovan visar en skiss på en latrinkompost i genomskärning.

I sand- och lecaskikten bor kompostmaskarna av arten Eisenia fetida. Från anslutningen i bottnen leds överskottsvatten till t.ex. rotzon.

Med komposten levereras en självreglerande värmeslinga att lägga i sanden för snabb kompostering även under kalla perioder.

Placering
Komposthuset, som ex. kan målas i samma färg som boningshuset, placeras på dränerande underlag, med fördel i anslutning till boningshuset. Nära placering ger enklare dragning av slang eller rör från toaletten och det blir bekvämt att slå i matrester i den lilla luckan. Max avstånd mellan toalett och vakuumpump är 15m. De små måtten (123×123 cm) gör att komposthuset lätt smälter in i miljön även på en liten tomt.

Ca 25% av husets väggar placeras om möjligt under marknivån. Komposten startas när kompostmasken tillsatts, ej innan. Den skall därefter inte vändas eller röras i. Under den kalla årstiden eller längre bortavaro som semester kan kompostens yta täckas med ett lager halm. Färdig kompost töms högst en gång per år. Under vintern kopplas den självreglerande värmekabeln (40W) in. Den placeras i sanden och kan även läggas i en slinga runt vakuumpumpen. Den tål frysning men skall inte köras frusen.

Här kan du ladda ner installationsanvisning för kompost/komposthus.

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se