BioGlobe System – Årtusindets spildevandsrensning

I naturen findes intet affald. De elementer som opbygger levende organismer ingår i et bestandigt kredsløb, gavnligt for planter og dyr.Et privat afløb med et almindeligt vandskyllende toilet, som på landet oftest er tilsluttet til en septictank, opfylder ikke naturens kredsløbskrav. Emner fra husholdningens private afløb bliver til forurening i vandløb og hav istedet for at komme planter tilgode.BioGlobe system for private afløb tilbyder en løsning som for en lav omkostning kan løse dette problem for småhusejeren. Vi forener hygiejnen inde med kredsløbet ude! Med vakuumtoilet, kompostsystem med kompostorme og rodzone bliver man uafhængig af slamtømning, kemikalier og dyre vedligeholdelsesaftaler.

BioGlobe system for privat afløb er til dig som:

  • bygger nyt eller bygger om
  • bor permanent, har fritidshus eller kolonihave
  • vil have et vandbesparende, omkostningseffektivt og enkelt system
  • er miljøbevidst men vil have moderne bekvemmelighed
  • vil være fri for slamtømninger med slamsuger og kommunale afgifter
  • har myndighedskrav om at forbedre afløbet (påbud)
  • har en grund som er svær at grave i eller har dårlig afvanding
  • vil være fri for opgravning af din etablerede have

Besøg gerne vores demoanlæg! Læs mere ved at klikke på linket! Læs artikler fra SvD og Sydsvenska Dagbladet “Vakuum ger miljövänlig toa på landet!” Se kommentarer på blogg!Myndighedskrav
For at installere afløb kræves tilladelse fra kommunen. Blanketter findes på kommunens hjemmeside.

Sverige:
Nu er det nye miljøkvalitetsmål fra Naturvårdsverket (pdf) , gælder fr.o.m. 1 august 2006 for private afløb. Læs en sammenfatning på svensk her: Naturvårdsverkets nya riktlinjer (pdf).
Naturvårdsverket har nu publiceret råd for kommunernes sagsbehandlere (handbok och bilagor till handbok). I bilagene kan man bl a læse om hvilke krav til prøveudtagning kommunen kan stille til et anlæg (godt at være bekendt med):

Ifølge rådet kan prøvetagning kræves når anlægget ”ikke opfylder stillede krav”.

De krav som der sædvanligvis gælder for udslipsniveauer på organisk materiale (udtrykt

som BOD7), fosfor og ved højt beskyttelsesniveau også nitrat.

Smittestof bør altid analyseres når der er en dokumenteret mistanke

om at udslippet af spildevandet medfører en væsentlig øget risiko for smitte eller

anden ulempe.

Detta är ett SCTI-företag (Swedish Cleantech Incubators) och har uppfyller villkoren för miljöscreening. Klicka på bilden för att se den i större format!

Antal besökare på hemsidan april 2007-dec 2007: 5 662
Besökare på hemsidan under 2008: 11 878

Besökare på hemsidan 2009: 7320

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se