Kullabergs naturreservat, Höganäs kommun

Installation gjord 2008 av auktoriserad installatör Folke Matic. Anläggningarna godkända av kommun och länsstyrelse. Detta var den enda anläggning som kunde godkännas av naturvårdsskäl förutom helt torra system. Kontakta installatör mobil 0703-32 32 41 eller mail folke@stallmixen.dinstudio.se.


Uppe på vackra Kullaberg med utsikt över havet ville beställaren ha komposthuset placerat mellan en uppvuxen häck och ett staket.
Även i trånga utrymmen som här går det smidigt att gräva ner rotzon och ställa upp komposthuset.

Tips: Vakuumslang och elledningar lades i ett 110 mm servicerör. Kostnaden för detta är relativt liten men medför stora fördelar om man vill komma åt att göra ändringar på ett enkelt sätt.

Här användes invändig montering av dubbelt eluttag och batteriladdare. Inloppsslangen (gröna slangen upptill) har monteras på det böjda röret till vakuumtanken. Detta kan bytas mot ett rakt rör som också levereras med. Utloppsslangen från pumpen syns i nedre högra hörnet.


Enligt Länsstyrelsens anvisningar lades rotzonen så nära markytan som möjligt. Observera att anläggningen inte används vintertid. I vanliga fall läggs spridningsslangen till rotzonen ca 50-90cm under markytan (över högsta grundvatten).

 

Auktoriserad installatör

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se