Felsökning

A. Pumpen går ofta
Vanligaste fel:
1. Läckage i toalettstolen
Visas av att vattnet försvinner och ett sugande ljud hörs

Vanligaste orsaker:

1. Pedalen har släppts för sakta, vanligt när man har ovana användare som tillfälliga gäster
2. Det sitter något för som gör att kulan inte sluter tätt

Åtgärder:
1. Trampa ner och släpp hastigt
2. Rengör

Ovanligare fel:
1. Läckage i skarvar
2. Det har gått hål på vakuumslangen.
3. Packningen i toaletten är skadad
4. Kanten på kulan har skadats
5. Backventilerna, ”anknäbbarna” i vakuumpumpen är slitna

Åtgärder:
1. Spänn slangklämmor. Om detta uppstår i en nyinstallerad anläggning har installatören inte klistrat skarvarna ordentligt eller inte dragit slangklämmorna tillräckligt.
OBS! Innan slangarna täcks över skall vakuumet testas. Det bör hålla ca 4 timmar när man inte spolar.
2. Byt ut skadade slangbitar. OBS! Drar man åt för hårt kan det gå hål på slangen. Den svarta slangen går det inte hål på om den inte utsätts för kraftigt våld ex grävs av. Då måste den ersättas, försök inte att skarva eller laga den!
3-5. Beställ reservdelar och byt skadade delar. Se telefonnummer under ”Reservdelar”

B. Pumpen går hela tiden

Vanligaste felen:
1. Stort läckage!
2. Tryckbrytaren till pumpen har hängt sig

Åtgärder:
1. Spåra läckaget, se ovan!
2. Testa genom att peta ut knappen på brytaren med en mejsel. Slår pumpen av är det den som är felet. Pröva med att smörja. Hjälper inte det så är det fjädern inuti som försvagats. Byt ut tryckbrytaren!

 

C. Pumpen går inte alls

Vanligaste felen:
1. Det är redan vakuum
2. Ingen el

Åtgärder:
1. Pröva att trycka in tryckbrytaren för hand. (Man kan även testa om det är vakuum genom att lossa inloppsslangen till vita tanken.) Om den startar och pumpar upp ett högre tryck är det troligen pappersstopp. Det kan uppstå om man spolat utan tillräckligt tryck. Gör som följer: Stäng av vattnet till toaletten och prova att spola med det högre trycket. Lossnar det, upprepa proceduren ett par gånger och spola ut med luft. Sätt sedan på vattnet igen.

Lossnar det inte trots högre tryck sitter det troligen papper i tratten direkt under toaletten. Tryck igenom stoppet med ex skaftet på toalettborsten och gör sedan enligt ovan.

Lossnar det ändå inte finns ett stopp i slangen. Ställ upp luckan i toaletten genom att ex lägga något tungt på pedalen så den hålls nere och för ner en avloppsrensare. Når man inte stoppet så lossa inloppsslangen till vakuumtanken och rensa från komposten. När stoppet är borta, pumpa upp högre tryck och gör som beskrivet ovan.

2. Finns det ström i uttaget? Det kan ha gått en säkring eller löst ut en jordfelsbrytare.

Kolla alla kablar! Någon kan ha lossnat. Det kan vara fel på batterianslutningen så batteriet har laddat ur. Batteriet kan vara felaktigt och slutat ta laddning. Om laddaren slår ifrån: Kolla först om det är jordfel till batteriet och starta om laddaren genom att dra ur kontakten. Om batteriet är urladdat så dra ur snabbanslutningen till pumpen och ladda upp batteriet först. Om batteriet inte tar laddning så byt ut det!

 

D. Det kommer vätska på ovansidan av pumpen

Orsak:
Bälgen har gått sönder

Åtgärd:
Byt bälg! Se under ”Byte av bälg”

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se