FaQ

Kompost

Måste man ha kompostmask?
Ja, det är kompostmaskarna som gör att överskottsvattnet dräneras bort och komposteringen går snabbare.
Här är en länk till odlare av kompostmask!

Luktar komposten?
Nej, kompostmaskarna luftar komposten så det luktar inte.

Kan kompostmaskarna rymma och invadera trädgården?
Nej, de trivs inte i vanlig jord.

Kan man ta mask från trädgårdslandet och lägga i komposten?
Nej, de arterna trivs inte där.

Vi har komposten till en sommarstuga. Klarar sig maskarna utan mat på vintern eller måste vi åka ut och mata dem?
Kompostmaskarna anpassar sig efter tillgången på föda och temperatur. Lägg över kompostytan med gräsklipp, löv etc. på hösten och låt inte värmeslingan stå på. Maskarna kommer igång igen till våren.

Komposthus

Det är en massa små flugor i vår kompost, vad gör jag?
“Flugorna” är troligen sorgmyggor. Att de blir så många tyder på biologisk obalans. Släng i lite gammal trädgårdskompost så kommer exempelvis rovkvalster att hålla myggorna i schack.

Det blir vatten stående och jag ser inga maskar, vad har hänt?
Kolla först att utloppet är fritt från komposten. Har komposten “körts” länge utan mask kan det har bildats s.k. biohud ovanpå sanden som hindrar vattnet från att rinna igenom. Om inte hela lådan är vattenfylld kan man sätta dit ny mask. Är lådan helt vattenfylld återstår inget annat än att tömma och börja från början.

Toalett

Kan man koppla flera toaletter till samma kompost?
Det går bra om man inte spolar samtidigt så att det inte byggts upp nytt vakuum. Man kan också installera en variant av toaletten med elektronisk manöverpanel eller en enklare tryckavkännare.

 

Vakuumgeneratorn startar fast jag inte spolar. Varför?

Det finns en läcka i någon skarv (se till att inte lägga skarvar på PE-slang under jord!). Dra åt slangklämmorna, kontrollera att inte vakuumslangen dragits sönder av slangklämmorna. Töms toalettskålen är läckan där. Gör rent runt kulan och använd eventuellt verktyget som följer med toaletten för att avlägsna kalkavlagringar. Vakuumet skall hålla minst två timmar och helst fyra.

Vakuumgeneratorn startar inte fast jag spolar. Varför?

Det troligaste är att det redan är vaccum men att det är pappersstopp i toletten (kan uppstå om man spolar utan att det är vakuum). Stäng av vattnet till toaletten. Tryck ned spaken och stick ner en tråd. Troligen väller det upp papper som sedan försvinner. Låt det bli nytt vakuum och spola med luft. Upprepa tills det inte kommer ut mer vätska. Koppla på vattnet och använd som vanligt.

 

Rotzon

Jag har en sluttande tomt. Hur placerar jag komposten och rotzonen?
Ställ komposten ovanför rotzonen och lägg slangen tvärs över sluttningen. Lägg gärna inloppet på mitten.

Hur långt ifrån vattenbrunn får man placera kompost och rotzon?
Komposten är tät så den kan placeras nära om inte kommunen har en annan åsikt. Gör i så fall som kommunen vill. Rotzonen vill de flesta kommuner behandla som en infiltration eller markbädd och helst placera 50m från brunn. Eftersom det rör sig om mycket små vattenmängder brukar kommunerna kunna ge avkall på detta om tomten är liten.

BDT

Kan jag koppla BDT-vattnet till komposten?
Nej, då dränker du komposten! Bad- disk och tvättvatten kan gå kvar i en gammal två- eller trekammarbrunn. Rensa den när toaletten kopplas ifrån och meddela slamtömningsbolaget att du nu har kompostering och inte behöver tömning. Eventuellt behövs något efter avskiljaren och man kan då göra en separat rotzon till BDT-vattnet. Finns inget alls måste du komplettera med en mindre tvåkammarbrunn.

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se