Byte av bälg


1. Börja med att ta bort plastskyddet överst.


2. Lossa mittbulten medan motorn sitter fast.


3. Tag bort skruvarna runt om. De sista två sitter under motorn och tas bort efter motorn.


4. Tag bort motorn och lossa de sista två skruvarna enligt 3 ovan.


5. Tag bort den tvådelade ringen från den gamla bälgen.


6. Vrid axeln så hålet kommer i högsta läget.


7. Passa in mittbulten och fäst den.


8. Sätt på ringen.


9. Skruva fast skruvarna. De två sista måste skruvas fast före motorn.


10. Spänn mittbulten när motorn sitter på. Sätt till sist tillbaka plastkåpan.

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se